Investor relations

Här hittar du nyheter och finansiell information om VivoLine Medical. Du kan prenumerera på pressmeddelanden och rapporter genom att ange din e-postadress i rutan till vänster.

Vivolines aktier och teckningsoptioner var noterade på First North till den 8 juli  och har köpts upp av XVIVO Perfusion.

Läs mer

First North har beslutat om sista handelsdag för aktier och teckningsoptioner i Vivoline Medical

First North har nu beviljat Vivolines ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i Vivolines aktier och teckningsoptioner blir fredagen den 8 juli 2016.

Läs mer

Ny studie visar på dramatiskt ökad tidsmarginal för säkra hjärttransplantationer

- Resultatet från studien indikerar att det nya systemet är ett säkert och effektivt system för att bevara, syresätta och transportera donerade organ och öppnar upp möjligheten att transportera hjärtan längre sträckor, vilket medför att så få hjärtan som möjligt går till spillo till följd av att ingen lämplig mottagare finns inom möjligt transporteringsavstånd, säger Patrick Greatrex, VD i Vivoline® Medical.

Läs mer

Presentation av Vivoline från Stora Aktiedagen arrangerad av Aktiespararna den 23 november 2015

Lung- och hjärttransplantation i Vivolines strategi

VD Patrick Greatrex presenterar Vivolines planer för framtiden och området hjärttransplantation.